Prodavnica sportske opreme | Bubi sport

Uslovi korišćenja BUBI SPORT prodavnice

čiji je vlasnik »Marko Bubulj PR BUBI SPORT« iz Futoga, MBR: 66189716, PIB: 112561327, Šif.del. 4791, Slavka Rodića 8, 21410 Futog, Srbija, Tel: +381-63-714-35-91, E-mail: info@bubisport.com ( u daljem tekstu »BUBI SPORT« ) i posetioca ili registrovanog člana sajta ( u daljem tekstu »KORISNIK« ), uz potpuno prihvatanje odredaba politike privatnosti BUBI SPORT PRODAVNICE, a pod sledećim uslovima:

Član 1.
Ugovorne strane ovim ugovorom utvrđuju međusobna prava i obaveze u vezi pružanja i korišćenja usluga »BUBI SPORT« PRODAVNICE, na teritoriji Republike Srbije (u daljem tekstu »DRŽAVA«), web adresa »BUBI SPORT« PRODAVNICE na teritoriji države Srbije je www.bubisport.com

Član 2.
«BUBI SPORT» između ostalog vrši internet prodaju, komunikaciju i oglašavanje. »KORISNIK» plaća robu u dinarima po važećoj ponudi u koju je “KORISNIK” imao uvid.

Član 3.
»BUBI SPORT« je obavezan da omogući pristup svojim web alatima koji klijentu omogućavaju da samostalno, na jednostavan i kvalitetan način izvrši kupovinu na »BUBI SPORT« PRODAVNICI »DRŽAVE«, a u skladu sa mogućnostima i pravilnicima PRODAVNICE koji su sastavni deo ovog ugovora, u skladu sa zakonom.

Član 4.
»BUBI SPORT« PRODAVNICA se obavezuje da u razumnom roku nakon evidentiranja dogovorenog iznosa za uplatu, «KORISNIKU» isporuči kupljenu robu.

Član 5.
»BUBI SPORT« se obavezuje da obezbedi tehničku ispravnost i dostupnost »BUBI SPORT« proizvoda na internetu u dogovorenom izgledu i načinu funkcionisanja, te u koliko se greške uoče, blagovremeno ih ispravi. »BUBI SPORT« obezbeđuje tehničku podršku.

Član 6.
«BUBI SPORT» ima prava da koristi slike i tekstualni materijal koji je dobio od KLIJENTA, u cilju reklamiranja i popularizacije sajta, preko medija (radio, TV, internet) ili štampanih materijala (vizit-kartice, katalozi, plakati, časopisi, novine, brošure itd.)

Član 7.
Proizvodi koje poručite putem Interneta mogu biti isporučeni posredstvom kurirskih službi sa kojima BUBI SPORT ostvaruje saradnju, a plaćate ih prilikom preuzimanja gotovinom.
Prilikom prijema proizvoda koje dostavlja kurirska služba, “KORISNIK” je dužan da sa licima koja dostave proizvod, otpakuje i detaljno vizuelno pregleda isti, da bi se uverio da li postoje fizička oštećenja. Ukoliko postoje fizička oštećenja, “KORISNIK” ima pravo da odbije prijem proizvoda.

Član 8.
«KORISNIK», prilikom zaključivanja ovog ugovora stiče pravo na kupovinu, pri tom je obavezan da dostavi istinite i tačne podatke, predviđene za proces kupovine: naziv firme, adresa firme, e-mail za kontakt, telefon, mobilni i /ili fax, PIB i matični broj. «KORISNIK» snosi odgovornost za istinitost i verodostojnost informacija koje je uneo.

Član 9.
Sa potpisivanjem ovog ugovora «KORISNIK» potvrđuje da ima sve neophodne dokumente i licence predviđene zakonom. «KORISNIK» se obavezuje da će se pridržavati važećih pravnih propisa i pravila vezanih za odredbe zakona o zaštiti ličnih podataka, zakona o informisanju, zakona o autorskim pravima, zakona o elektronskom potpisu, zakona o zaštiti žigova, kao i drugih relevantnih propisa, neće koristiti usluge za svrhu koja je nezakonita, nemoralna ili nije u sagalasnosti sa dobrim poslovnim običajima, javnim poretkom ili pravilima morala.

Član 10.
«KORISNIK» je dužan da drži svoje korisničko ime i lozinku u tajnosti, pre svega da bi se ograničio pristup trećim licima i da neko ne bi neovlašćeno koristio usluge. «KORISNIK» je dalje dužan da odmah informiše davaoca usluga slanjem poruke na njegovu e-mail adresu info@bubisport.com o svakoj povredi svog korisničkog imena i lozinke (pre svega njegovog bespravnog korišćenja, zloubotrebe ili potencijalne zloubotrebe).

Član 11.
«KORISNIK» je odgovoran za postupke svakog lica koje koristi njegovo korisničko ime ili lozinku. Odgovoran je za bilo koje informacije koje su ostavljene na sajtu »DRŽAVE», a sa njegovog korisničkog naloga.

Član 12.
«KORISNIK» se obavezuje i sagalasan je da:

  • uplatu za tekuću porudžbinu izvrši najkasnije u roku od 7 (sedam) radnih dana od dana prispeća
  • da se slučaju da naruši bilo koja od gore navedenih pravila, izlaže opasnosti od kažnajvanja isključivanjem sa sajta “DRŽAVE”.
  • BUBI SPORT zadržava pravo da isključi BUBI SPORT nalog “KORISNIKA” u slučaju povrede propisa ili uslova BUBI SPORT PRODAVNICE.
Integritet sistema. «KORISNIK» se obavezuje i saglasan je sa tim da:
  • neće ni na koji način a u vezi sa korišćenjem usluga, koristiti ili distribuirati fajlove, koje sadrže viruse, oštećene fajlove ili bilo kakav sličan softver ili programe, koji bi mogli oštetiti rad računarskog sistema davaoca usluge ili bilo kojeg trećeg lica;
  • neće se uplitati ili na bilo koji način ugroziti mreže koje ga povezuju sa uslugama;
  • neće koristiti nikakve uredjaje, softver ili program, ili uz pomoć drugih sredstava neće da proba da se upliće i poremeti redovni rad sajta, usluge i/ili bilo kakve transakcije, koju ovaj sajt nudi;
  • neće uraditi ništa što bi prouzrokovalo bezrazložno ili neprimereno veliki teret sistemu davaoca usluge.
Klijent se obavezuje i saglasan je sa tim da:
  • prilikom korišćenja usluga koristi samo sredstva tehničkog pristupa i kretanja po sajtu i u sistemu BUBI SPORT koje mu omogućava davalac usluge, ili koje je patentirala kompanija davaoca usluge;
  • u bilo kom slučaju neće koristiti nikakvo automatizovano sredstvo (npr. agenti, roboti, skripte ili spideri).

Član 13.
Plaćanje proizvoda «BUBI SPORT» PRODAVNICE se vrše preko bankovnog računa firme Marko Bubulj PR BUBI SPORT.

Član 14.
Ovaj ugovor stupa na snagu njegovim prihvatanjem prilikom registracije na "BUBI SPORT" PRODAVNICU. Pravo izmene ovog ugovora u celini ili pojedinih njegovih delova zadržava “BUBI SPORT”. Svi mogući nesporazumi, za vreme važenja ovog Ugovora, strane će rešavati uzajamnom saglasnošću, a ukoliko to nije moguće nadležan je sud u Novom Sadu.

Član 15.
Ugovor su ugovorne strane pročitale i u svemu ga prihvataju kao svoju slobodno izraženu volju.

Uslovi isporuke
Rok isporuke

Nakon potvrde, Vaša porudžbina ulazi u status obrade u kojoj se utvrđuje da li je traženi artikal dostupan. Nakon obrade porudžbine, na Vašu e-mail adresu stići će obaveštenje o statusu porudžbine. Period obrade porudžbine je najčešće 2-3 radna dana. Za sve porudžbine kreirane petkom i vikendom, isporuku možete da očekujete u roku od 5 dana. Ukoliko vaša porudžbina sadrži više od jednog artikla, može se desiti da vam celokupna porudžbina stigne u više pošiljki, sa par dana razmaka.
BUBI SPORT zadržava pravo da odustane od isporuke robe po porudžbenici iz tehničkih razloga.

Preuzimanje pošiljke

Kuriri Post Express-a i BEX-a (eksterna firma koja vrši dostavu robe za BUBI SPORT online prodavnicu), pošiljke donose na adresu za isporuku u periodu od 8-18h. Molimo Vas da u tom periodu obezbedite da na adresi bude osoba koja može preuzeti pošiljku. Prilikom preuzimanja pošiljke potrebno je da vizuelno pregledate paket da slučajno ne postoje neka vidna oštećenja. Ukoliko primetite da je transportna kutija značajno oštećena i posumnjate da je proizvod možda oštećen, odbijte prijem pošiljke i odmah nas obavestite, pozivom na broj +381(0)63-714-35-91. Ukoliko je pošiljka naizgled bez oštećenja slobodno preuzmite pošiljku i potpišite kuriru adresnicu. Kurir svaku pošiljku pokušava da uruči u dva navrata. Uobičajena praksa je da ukoliko Vas kurir ne pronađe na adresi, da Vas pozove na telefon koji ste ostavili prilikom kreiranja porudžbenice i ugovori novi termin isporuke. Ukoliko Vas i tada ne pronađe na adresi, pošiljka nam se vraća.

Reklamacija preuzetih proizvoda

Zakonski rok za reklamaciju na preuzete proizvode je 15 (petnaest) dana od dana preuzimanja robe.
U slučaju reklamacije možete nam se obratiti putem online formulara ili pozivom na broj +381(0)63-714-35-91.

Cena isporuke

Robu na vašu adresu isporučuju Post Express i BEX po sledećim uslovima (POST EXPRESS) (BEX)

U slučaju dodatnih pitanja možete nam se obratiti putem online formulara ili pozivom na broj +381(0)63-714-35-91.

Želimo vam uspešnu kupovinu.